Jesensko druženje z dedki in babicami na PŠ Olševek

Druženja z dedki in babicami imajo prav poseben čar. Podarjajo objeme, ki zdravijo in nas vse skupaj delajo srečne.

Na PŠ Olševek smo jih povabili v četrtek, 26. 10. 2023. Druženje je potekalo v prijetnem, sproščenem in še posebej veselem vzdušju. Skupno doživetje smo posvetili poslikavi kamenčkov pred prihajajočimi dnevi, v katerih se pogovarjamo o ljubih osebah, ki smo jih izgubili in tudi o polaganju sveč na grobove. Razpravljali smo o tem, koliko odpadkov nastane z odpadnimi svečami in kako se temu lahko izognemo s tem, da na grob postavimo spominski kamenček in ne sveče.

Druženje se je ob prijetnem klepetu, toplem čaju, sladkanju s piškoti in kokicami nadaljevalo na igrišču šole, dan pa bo gotovo babicam, dedkom in učencem dolgo ostal v prijetnem spominu.

»Nihče ne more narediti za otroke tega, kar lahko naredijo dedki in babice. Stari starši na življenja vnukov posujejo čarobni prah.«

(Alex Haley)

Učiteljice PŠ Olševek

 

Obisk učiteljev iz Španije

Pred jesenskimi počitnicami sta našo šolo v okviru projekta Erasmus+ 26. in 27. oktobra obiskala učitelja z osnovne šole Colegio de Educacion Infantil y Primaria Marin Ocete v kraju Alfacar v Španiji.

Učitelja Amaia in Carlos sta na naši šoli preživela dva zelo pestra dneva, opazovala sta pouk na matični šoli in na podružnični šoli Trboje. Prvi dan so jima učenci naše šole predstavili šolo in njeno zunanjost ter Slovenijo, njene znamenitosti, kulturo in običaje. Učitelja sta opazovala pouk na razredni in predmetni stopnji pri učiteljih Manji Primožič, Vanji Klepec, Anji Roblek Dominko, Katji Golouh, Urši Tomažič, Ingrid Škofic, Neži Kern in Boštjanu Gradišarju.

Učenci so učiteljema pod mentorstvom Andreje Režek predstavili pripravo tradicionalnih sirovih štrukljev. Za zaključek obiska pa sta se učitelja v družbi učiteljic Maruše Robida in Katje Golouh odpravila na POŠ Trboje, kjer sta opazovala pouk v razredih učiteljic Tadeje Tomlje in Tanje Bogataj. Čisto za konec pa smo izkušnje strnili v sproščenem pogovoru ob Trbojskem jezeru in navezali pristne prijateljske vezi, ki jih bomo ohranjali tudi v prihodnje.

Ana Marija Rožman, koordinatorica Erasmus+

JESENSKO DRUŽENJE S STARIMI STARŠI

ŠENČUR
Zadnji četrtek pred jesenskimi počitnicami sta na šolskem igrišču odmevala glasba in smeh. Učenci podaljšanega bivanja matične šole Šenčur smo v goste povabili naše stare starše. Skupaj smo se igrali različne igre, zapeli in zaplesal ob glasbi, poslikali obraze in napolnili naše želodčke. Pripravili smo tudi tržnico s kamenčki, ki jih ob prihajajočih praznikih namesto sveč lahko položimo na grobove svojcev.

Zahvaljujemo se vsem babicam in dedkom za njihov čas in dobro voljo, posebna zahvala pa gre tudi članom in članicam Turističnega društva Šenčur za pomoč pri pripravi in odličen pražen krompir. Hvala tudi Alešu Okorn za donacijo krompirja in Kmetiji Gregorc za donacijo jabolk. Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse.

OLŠEVEK
Druženja z dedki in babicami imajo prav poseben čar. Podarjajo objeme, ki zdravijo in nas vse skupaj delajo srečne.
Na PŠ Olševek smo jih povabili v četrtek, 26.10.2023. Druženje je potekalo v prijetnem, sproščenem in še posebej veselem vzdušju. Skupno doživetje smo posvetili poslikavi kamenčkov pred prihajajočimi dnevi, v katerih se pogovarjamo o ljubih osebah, ki smo jih izgubili in tudi o polaganju sveč na grobove. Razpravljali smo o tem, koliko odpadkov nastane z odpadnimi svečami in kako se temu lahko izognemo s tem, da na grob postavimo spominski kamenček in ne sveče.      

učiteljice podaljšanega bivanja OŠ Šenčur

 

Inovativna pedagogika 5.0

Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge organizacije in delodajalci ne povprašujejo le po kompetencah ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in veščinah, povezanih z razvojem in uporabo tehnologije, ampak dajejo vedno večji poudarek tudi medosebnim in socialno-čustvenim veščinam (Taksonomija 4.0). Slednje vključujejo predvsem sposobnost sodelovanja, usklajevanja in učinkovitega komuniciranja z drugimi. Vloga izobraževanja bo tako morala biti priprava mladih na reševanje izzivov prihodnosti. 

Na področju izobraževanja to pomeni odmik od ustaljenih vzorcev transmisije znanja k inoviranju lastne prakse in uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočale razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti.

Inoviranje lastne prakse poučevanja in učenja je soodvisno od usposobljenosti učitelja ter dostopne tehnologije. Z digitalno transformacijo izobraževanja/pouka je moč pri učiteljih spodbuditi uporabo učnih okolij in strategij poučevanja, ki učencem omogočajo samostojno delo v digitalnem in inovativnem učnem okolju ter posledično s tem pri učencih spodbujajo kritično mišljenje ter razvoj višjih miselnih procesov. To pomeni spremenjen način poučevanja, pri katerem dejavnosti od učencev zahtevajo, da kritično razmišljajo, vrednotijo, povezujejo in uporabljajo usvojene kompetence za reševanje problemov.  

Projekt Inovativna pedagogika 5.0 povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati tako učna okolja kot paradigmatske poglede na področju poučevanja, podprtega s sodobno tehnologijo v slovenskem prostoru, kot so E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020, NA-Ma poti, Dvig digitalne kompetentnosti, SETCOM, A-SELFIE in drugi. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na področju digitalnih kompetenc učečih se in učiteljev ter temeljnih vsebin računalništva in informatike pri učencih in dijakih. Le to bomo dosegli s celostnim pristopom, upoštevajoč vseh 7 temeljnih področij sprememb. Za uspešno transformacijo in paradigmatske spremembe na področju izobraževanja bomo pripravili inovativne učne scenarije, preko katerih bomo predstavili konkretne primere in pristope poučevanja v luči dviga digitalnih kompetenc učeči se ter njihovih temeljnih znanj s področja računalništva in informatike. Le te bomo preizkusili na 40 izbranih VIZ-ih, z njihovimi inovativnimi oddelki in izbranim oddelčnim učiteljskim zborom. V pomoč nam bodo zunanji izvajalci ter inovativna organiziranost dela, ki vključuje način povezovanja konzorcijskih partnerjev, način gradnje učeče se skupnosti, inovativni model izobraževanja učiteljev ter napredno raziskovalno delo na področju uvajanja sodobnih tehnologij v učni proces (od e-storitev in e-vsebin do umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti, področja humanoidnih robotov ipd.). Vključena bo tudi neodvisna evalvacija, s katero bomo sproti preverjali zastavljene rezultate in kazalnike. Poleg same evalvacije bomo skrbeli tudi za učinkovito vodenje. S takšnim pristopom bomo prišli do modelov celovitega pristopa razvoja digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN učečih se na VIZ, podprtih z ustreznimi didaktičnimi priporočili.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter učečimi se e-skupnostmi. Le tako bomo lahko prišli do ustrezne ravni poučevanja v inovativnih razredih in širše, kjer bo v središču pedagoškega procesa razvoj učenčevih digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj RIN učenca, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno-vzgojnega procesa od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja.

Takšen pristop bo spodbujal in zagotavljal pridobivanje znanj in kompetenc potrebnih za digitalno transformacijo poučevanja oziroma trajnostno digitalno prestrukturiranje poučevanja in učenja. V sklopu projekta tako želimo nadgraditi inovativne pristope poučevanja podprte s tehnologijo na takšen način, ki bo odgovarjal na potrebe družbe 5.0 in bo temeljil na spoznanjih industrije 4.0. To bo izvirni prispevek k stroki in znanosti, saj na tem področju še ne obstaja takšen celovit model, ki bi za temelj digitalne transformacije šole postavil dvig digitalnih kompetenc učečih se ter njihovih temeljnih vsebin RIN preko inovativnega modela permanentnega usposabljanja učiteljev vključno z učečimi se skupnostmi.

 

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU.

                                                                            

PO POTEH NAŠIH KORENIN – Ekskurzija na Avstrijsko Koroško

Na čudovito soboto, 7. 10. 2023, se je 29 nadarjenih in radovednih učencev OŠ Šenčur v spremstvu učiteljev Boštjana, Maje in Olge polno pričakovanj odpravilo na ekskurzijo, ki smo jo poimenovali Avstrijska Koroška.

Pot nas je peljala proti Ljubelju, kjer smo ob odlični razlagi učitelja Boštjana obiskali podružnico koncentracijskega  taborišča Mathausen. Molče in polni spoštovanja do tistih, ki so tu pustili svoja življenja ob gradnji ljubeljskega predora in nasilja, smo si ogledali obstoječe objekte in se z minuto molka poklonili žrtvam ob spomeniku.

Pot smo nadaljevali proti glavnemu mestu Avstrijske Koroške – Celovcu. Žal nas je na poti prek čudovite Drave spremljala megla. V Celovcu smo si ogledali stavbo deželnega glavarja ter mestno hišo. Mimo butičnih trgovin in številnih kavarnic smo zavili na Novi trg, kjer se nahaja masivni zmajev vodnjak. Po legendi, ki so nam jo predstavili osmošolci, je bil Celovec zgrajen v močvirju, na katerem je živel zmaj. Na istem trgu smo pred kipom nekaj besed namenili tudi cesarici Mariji Tereziji. Končno je napočil čas za malico!

Pot nas je vodila do romarskega središča Gospa Sveta, ki se nahaja nekaj kilometrov severno od Celovca. Je najstarejša cerkev, ki je bila zgrajena na slovenskem ozemlju. Okoli leta 760 jo je dal zgraditi misijonar Modest, ki je med Karantance širil krščanstvo. Nas pa ni navdušila le cerkev, temveč tudi dva mlada razposajena mucka, ki sta hitro pristala v naših naročjih. Gospa sveta je tudi dala ime Gosposvetskemu polju, kjer je v slovenskem jeziku potekalo ustoličevanje karantanskih knezov oziroma pozneje koroških vojvod vse do leta 1414.

Na Gosposvetskem polju sta stala knežji kamen (ta je od leta 1862 v celovškem muzeju) in vojvodski prestol. Slednji danes stoji v manjšem parku tik ob cesti, ki povezuje Celovec s Šentvidom ob Glini. Ob pomoči razlage učiteljice Maje smo si lažje predstavljali, kako sta na vojvodskem prestolu sedela knez in škof ter podeljevala zemljo vazalom, ki so jima v zameno nudili pokorščino, služenje in vojaško službo.

Na Gosposvetskem polju je tudi Krnski grad, v času pokristjanjevanja politično središče Karantanije. Po strmi poti, kjer nas je poleg križevega pota, zalival tudi lasten pot, smo prispeli do Krnskega gradu. Tu smo se na lastne oči prepričali, kako so avstrijske oblasti zatirale zamejske Slovence, jih želele ponemčiti, saj so slovenska imena in priimke na nagrobnikih iz slovenskih spremenili v nemška, npr. namesto Jože Tišler je sedaj na spomeniku napis Joseph Tischler. Nekaj minut smo namenili tudi našim krulečim želodčkom, nato pa pohiteli, saj nas je čakala, nam najpomembnejša atrakcija – razgledni stolp Pyramidenkogel.

Pot do njega nas je vodila mimo Vrbskega jezera, kjer stojijo čudovite počitniške hiše. Turizem tu resnično cveti. Končno! Pred nami se dviga 100 m visok razgledni stolp. Hitro kupimo vstopnice, se z dvigalom povzpnemo na razgledno teraso (72 m). Pred nami se odpre čudovit pogled na celotno Vrbsko jezero in okoliške koroške vasi. Za konec pa najslajše. Večina udeležencev se je z višine 52 metrov pogumno spustila vse do pritličja po zaprti drči. Koliko vriskov in krikov je bilo slišati!

Dobro razpoloženi smo sedli v avtobus in po uri in pol prijetne vožnje, pogovorov, smeha smo se zadovoljni in polni novih spoznanj vrnili v Šenčur.

Kaj pa so o ekskurziji povedali učenci?

Zakaj si se odločil, da se udeležiš ekskurzije?

Rad pridobivam nova znanja. Zanimajo me neznani kraji. Ker sem sam družaben, na takih (neformalnih) srečanjih pridobivam nova poznanstva.

Aleks Kajzer, 6. a

Katera nova spoznanja si na ekskurziji pridobil/-a?

Kakšno je bilo življenje v koncentracijskem taborišču, kako so Avstrijci želeli izbrisati Slovence tudi na račun spreminjanja imen in priimkov. Spoznala sem tudi, da si lahko obzorje širiš izven šole, izven Slovenije.

Laura Bajt, 7. c

 Učitelji so nam veliko povedali o Karantaniji, ustoličevanju knezov. Na lastne oči sem se srečal z Gosposvetskim poljem, Krnskim gradom, Gospo Sveto – vse to je povezano z našimi predniki.

Tadej Pogačar, 8. b

 Kaj ti je bilo na ekskurziji najbolj všeč?

Izvedel sem veliko novega. Fasciniran sem bil nad vojvodskim prestolom, na katerem so ustoličili kneza. Poleg naštetega pa se rad družim in spoznavam druge vrstnike.

Lian Kozina, 8. a

 Najbolj mi je bil všeč spust po toboganu, bil je zabaven in poln adrenalina.

Vid Preložnik, 7. c

Bi ekskurzijo po Avstrijski Koroški priporočil naslednjim generacijam? Zakaj?

Da, saj smo se pogovarjali o temah, pomembnih za našo, slovensko zgodovino in spoznavali kraje, zamejskih Slovencev. Spust z razglednega stolpa pa je bil lep zaključek.

Tadej Sodnik, 8. a

 Da, saj je bila zelo zabavna, sproščena. Ogledali smo si pomembne objekte, povezane s slovensko zgodovino. Pa še učitelji niso bili »zateženi«.

Nik Eling, 7. c

Zapisala učiteljica Olga Tomažič.

 

VRTILJAK SŠ – 26. 10. 2023

V četrtek, 26. 10. 2023, od 17. ure dalje se bo na OŠ Šenčur odvijal Vrtiljak SŠ – predstavile se bodo vse gorenjske srednje šole in nekatere iz Ljubljane.

Celotni razpored si lahko ogledate v priponki.

Hkrati vas vabim na ogled razstave (v 1. nadstropju) o Rudolfu Maistru, pesniku, generalu in borcu za severno mejo.

Lepo vabljeni.

Mateja Potočnik Poljanšek, psihologinja

VRTILJAK SREDNJIH ŠOL – razpored po učilnicah

Jesenska čajanka na PŠ Voklo

Spoštovani!

Vljudno vabimo babice in dedke na jesensko čajanko, ki bo naslednji četrtek, 26. 10. 2023, ob 14.00 na PŠ Voklo. 🍂🍁
Učenci bodo pripravili bazar kamenčkov za okrasitev grobov ob prihajajočem prazniku, prostovoljni prispevki pa se zbirajo za šolski sklad šole.

Veselimo se vaše družbe!

Učenci in učiteljice OPB PŠ Voklo

Rezultati šolskih tekov na Ljubljanskem maratonu

V soboto, 21.10.2023, je po Ljubljanskih ulicah potekalo šolsko tekmovanje v Ljubljanskem maratonu. Našo šolo je zastopalo 19 učencev in učenk.

Promocijskega teka, ki ni tekmovalnega značaja, se je udeležilo 14 učencev in učenk od 1. do 5 . razreda.

Na šolskih tekih, pa so našo šolo zastopali učenec in učenke od 6. do 9. razreda in dosegli odlične rezultate:

V kategoriji letnika 2012 je nastopilo 270 otrok in naš učenec Nejc Jelenc iz 5. d se je uvrstil na 174. mesto.

Med dekleti, v kategoriji letnika 2011, je nastopilo 314 učenk  in naša dekleta so dosegla odlične rezultate:

4.mesto je osvojila Nadja Sušnik iz 7.a.

72.mesto je osvojila Talija Hočevar iz 7.c .

133.mesto je osvojila Vita Štrukelj Tušek iz 7.d.

V kategoriji  letnik 2010, je nastopilo 297 deklet in naša Maruša Ferjan iz 8.d je osvojila 159. mesto.

V kategoriji letnik 2009, pa je nastopilo 209 deklet in je naša Satja Pokos iz 8.d usvojila 51. mesto.

Vsem, ki so se udeležili Ljubljanskega maratona iskreno čestitamo!

Učitelji športa

Dostopnost