Interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/2023

Dragi učenci, spoštovani starši!

Tudi v tem šolskem letu bomo ponudili nabor različnih interesnih dejavnosti. Prilagamo Publikacijo, v kateri boste našli informacije o ponujenih interesnih dejavnostih, njihovi opisi in termini izvajanja.

Učenci, pogovorite se s starši in razmislite, katera področja vas zanimajo. Vabimo vas, da si izberete vsaj 1 interesno dejavnost. Razmislite pa, da ne bo vseh obveznosti preveč.

Prijave bomo začeli zbirati v ponedeljek, 12. 9. 2022. Učenci prvega triletja bodo s strani razrednikov prejeli prijavnice v papirni obliki, učenci drugega in tretjega triletja pa se bodo prijavili preko spletne ankete. Povezava bo objavljena na spletni strani v ponedeljek, 12. 9. 2022.

Prijetno branje!

Urša Tomažič in Lara Jeraj, svetovalni delavki

PUBLIKACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V rubriki “Starši“, “Izbirni predmeti“, “Obvezni IP” ter v rubriki “Neobvezni IP” so objavljene vse informacije glede izbire obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Obvezne izbirne predmete izbirajo učenci letošnjih 6., 7. in 8. razredov, neobvezne pa učenci letošnjih 3., 4. in 5. razredov.

Prijazno naj vas spomnimo, da bo izbiranje potekalo preko eAsistenta od 28. 3. do 8. 4. 2022.

Lep pozdrav,

Urša Tomažič, pedagoginja

Dostopnost