NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA:

2. september: 2019 objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

RIC – informacije za učence in starše – povezava.

Publikacija – Informacije za učence in starše 2019/2020:

  • 4. maj 2021, NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • 6. maj 2021, NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • 10. maj  2021, NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in iz tujega jezika za 6. razred
  • 1., 2. in 3. junij 2021 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 9. razred,
  • 7., 8. in 9. junij 2021 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 6. razred.

Razdelitev obvestil o dosežkih:

  • 15. junij 2021 za 9. razred
  • 24. junij 2021 za 6. razred

Popravni in predmetni izpiti:

– za učence 9. razreda od 16. do 30. junija 2021

– za učence ostalih razredov od 28. junija do vključno 9. julija 2021

– za vse od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2021

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu:

– za učence 9. razreda od 3. maja do vključno 15. junija 2021

– za učence ostalih razredov od 3. maja do vključno 24. junija 2021

– za vse od 18. avgusta do 31. avgusta 2021

Dostopnost