STIKI MED ŠOLO IN STARŠI:

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so praviloma prvi četrtek v mesecu ob 17. uri v Šenčurju, na podružničnih šolah pa vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo v času dopoldanskih govorilnih ur, ki bodo navedene v publikaciji in na spletni strani šole.

 

V šolskem letu 2020/21:

  1. oktober, 5. november, 3. december, 7. januar, 4. februar, 4. marec, 1. april, 6. in 27. maj.

 

Zbiralne akcije odpadnega papirja so v Šenčurju vedno na dan popoldanskih govorilnih ur, na podružnicah pa po dogovoru enkrat jeseni in enkrat spomladi. Zbiralnik papirja v Šenčurju bo na severni strani športne dvorane.

Razredna stopnja

RAZ.

UČITELJ

DOPOLDAN

POP.

1.a

Melita Orehar

melita.orehar@os-sencur.si

1.petek

10.15-11.00

K5A

U5A

1.a

Jerneja Križnar

jerneja.kriznar@os-sencur.si

1.petek

10.15-11.00

K5A

U5A

1.b

Neda Tomlje

neda.tomlje@os-sencur.si

1.sreda

9. 10 – 9.55

K2A

U4A

1.b

Andreja Režek

andreja.rezek@os-sencur.si

1.sreda

9. 10 – 9.55

K2A

U4A

2. a

Andrej Bajželj

andrej.bajzelj@os-sencur.si

1.sreda

10.15-11.00

K5A

U3A

2. b

Maja Flerin

maja.flerin@os-sencur.si

1.sreda

11.20 – 12.05

K5A

U6A

3. a

Marijana Benedičič

marijana.benedicic@os-sencur.si

1.čet.

9.10-9.55

K5A

U7A

3. b

Špela Jezeršek

spela.jezersek@os-sencur.si

1.čet.

10.15 – 11.00

K5A

 

U1A

3. e

Eva Česnik

eva.cesnik@os-sencur.si

1.čet.

11.20-12.05

K5A

U8A

4. a

Nataša Zajc

natasa.zajc@os-sencur.si

1.petek

11.20 -12.05

U9A

U9A

4. b

Tjaša Ogris

tjasa.ogris@os-sencur.si

1.pon.

11.20. – 12.05

U10A

U10A

5. a

Maja Valant

maja.valant@os-sencur.si

1.čet.

10.15 -11.00

U4C

U4C

5. b

Helena Dolinar

helena.dolinar@os-sencur.si

1.petek

10.15 -11.00

U5C

U5C

 

OPB 1

Mira Keršmanc

mira.keršmanc@os-sencur.si

1. čet.

12.10 – 12.55

K5A

U5A

OPB 3

Mateja Rozman

mateja.rozman@os-sencur.si

1. čet.

12.10 – 12.55

K5A

U3A

OPB 4

Manja Primožič

manja.primozic@os-sencur.si

1.petek

11.20 – 12.05

K5A

K5A

OPB 5

Alenka Peklenik Klančnik

aalenka.peklenik.klancnik@os-sencur.si

1.torek

12.10 – 12.55

K5A

K5A

OPB 6

Maja Okorn

maja.okorn@os-sencur.si

1. torek

8.20 – 9.05

K6A

U12A

OPB 7

Ana Petek

ana.petek@os-sencur.si

3.torek

8.20 – 9.05

K4B

U9B

OPB 8

Jerneja Vraber Jagodic

jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si

3.sreda

9.10 – 9.55

K4B

K4B

TJA

1.- 5. r

Darja Višnar

darja.visnar@os-sencur.si

1. pon

12.10 – 12.55

K2B

K2B

TJA

1.-3.r

Neža Kern

neza.kern@os-sencur.si

1. čet.

12.10 – 12.55

K2B

K2B

TJA

4.-5.r

Manja Primožič

manja.primozic@os-sencur.si

1.petek

11.20-12.05

K5A

K5A

 

Predmetna stopnja:

 

PREDMET

UČITELJ

DOPOLDAN

POP.

 

SLJ

Magda Ropret

magda.ropret@os-sencur.si

1.pon.

9.10 – 9.55

knjižnica

knjižnica

9.d

SLJ, TJA

Katja Golouh

katja.golouh@os-sencur.si

sreda

9.10 – 9.55

K3B

U5B

8.b

SLJ, DKE

Olga Tomažič olga.tomazic@os-sencur.si

3.pon.

8.20 – 9.05

K3B

U4B

7.c

ZGO, GEO, DKE, ŽČŽ

Maja Sirše

maja.sirse@os-sencur.si

3. čet.

10.15 – 11.00

K2B

U2B

8.c

SLJ, ŠNO

Maruša Robida marusa.robida@os-sencur.si

sreda

9.10 – 9.55

K3B

U7B

6.b

SLJ

Ana Marija Lednik

ana.marija.lednik@os-sencur.si

1. pon.

11.20–12.05 

K3B

K3B

6.c

TJA

Žana Bečić

zana.becic@os-sencur.si

torek

10.15 – 11.00

U6B

U6B

9.b

TJA

Barbara Stegnar barbara.stegnar@os-sencur.si

3. pon

10.15 – 11.00

K2B

U3B

 

SLO, FRA, GKL

Katarina Klajn

katarina.klajn@os-sencur.si

sreda

9.10-9.55

K3B

U8B

 

ZGO

Vilma Nečimer

vilma.necimer@os-sencur.si

3.čet.

9.10 – 9.55

 

zbornica

 

zbornica

 

 

GEO

Nada Kralj

nada.kralj@os-sencur.s

čet.

9.15 – 9.55

K2B

K2B

7.a

BIO, NAR

Lucija Lah

lucija.lah@os-sencur.si

petek

9.10 – 9.55

K4B

U1C

 

GOS

Milena Renko

milena.renko@os-sencur.si

1.torek

11.50-12.35

K2C

K2C

6.a

NAR, GOS

Tadeja Perčič

tadeja.percic@os-sencur.si

3. pon.

9.10 – 9.55

K4B

U8B

8.d

MAT, FIZ

Ana Petek

ana.petek@os-sencur.si

3.torek

8.20 – 9.05

K4B

U9B

9.b

MAT, TIT

Maja Naglič

maja.naglic@os-sencur.si

3. čet.

10.15 -11.00

K6B

U12B

 

MAT, TIT

Špela Jenko

spela.jenko@os-sencur.si

3. čet.

8.20 – 9.05

K6A

U13A

9.c

MAT, TIT

Jana Šturm

jana.sturm@os-sencur.si

3.torek

9.10 – 9.55

K6A

U11A

8.a

KEM

Jerneja Vraber Jagodic jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si

3. sreda

9.10 – 9.55

K4B

U10B

 

MAT, FIZ

Andreja Jagodic andreja.jagodic@os-sencur.si

3. petek

10.15 – 11.00

K4B

U13B

9.a

MAT

Tanja Šalamon Rodič tanja.salamon.rodic@os-sencur.si

3. torek

10.15 – 11.00

K6B

U11B

7.a

TJA, SLJ

Ana Satler

ana.satler@os-sencur.si

pon.

11.20–12.05

K2B

U2B

 

GUM

Dane Selan

dane.selan@os-sencur.si

1. pon.

9.10-9.55

K2C

6.d

LUM

Manca Herlec

manca.herlec@os-sencur.si

3. pon.

8.20 – 9.05

K6A

u   U13A

7.d

LUM

Maja Okorn

maja.okorn@os-sencur.si

1.torek

8.20

 –

9.05

K6A

S  U12A

 

ŠPO

Katja Ogorevc Ahačič

katja.ogorevc.ahacic@os-sencur.si

1. tor

10.15 – 11.00

KŠPO

 

ŠPO

Rok Polajnar

rok.polajnar@os-sencur.si

1.pet

10.15 – 11.00

KŠPO

 

ŠPO

Primož Černilec primoz.cernilec@os-sencur.si

1.torek

11.20 – 12.05

KŠPO

 

ŠPO

Štefka Svetelj

stefka.svetelj@os-sencur.si

1.čet.

11.20 – 12.05

KŠPO

 

RAČ

Janja Gorjanc

janja.gorjanc@os-sencur.si

1. pon.

8.20 – 9.05

K6B

 

NEM 2

Ksenija Čebašek

ksenija.cebasek@os-sencur.si

1. pon.

9.10 – 9.55

knjižnica

Podružnične šole: 

PŠ Olševek: 

 

RAZRED

 

UČITELJ

 

DOPOLDAN

 

POPOLDAN

1. c

Janja Jagodic

janja.jagodic@os-sencur.si

1.sreda

10.15–11.00 (v kabinetu)

učilnica 1. c

1. c

Katja Skalar

katja.skalar@os-sencur.si

1.sreda

10.15 – 11.00 (v kabinetu)

učilnica 1. c

   2.c

Veronika Svoljšak

veronika.svoljsak@os-sencur.s

1. sredo

9. 15 –10.00 (v kabinetu)

učilnica 2. c

3. c

Nataša Martinjak

natasa.martinjak@os-sencur.si

1.torek

12. 10 – 12. 55 (v kabinetu)

učilnica 3. c

4. c

Mira Primožič

mira.primozic@os-sencur.si

1. četrtek

10. 15 –  11.00

(v kabinetu)

učilnica 4.c

5. c

Mojca Gabrijel

mojca.gabrijel@os-sencur.si

1. ponedeljek

10.15 – 11.00

(kabinet)

 

učilnica 5. c

OPB

4,5

Slavka Weisseisen

slavka.weisseisen@os-sencur.si

1. sreda

11.20 – 12.05

(kabinet)

 

kabinet

ŠPO,

OPB

Petra Tomić Lesar

petra.lesar@os-sencur.si

1.sreda

10.15 – 11.00

zbornica

TJA,

OPB

Anja Dominko

anja.dominko@os-sencur.si

1. četrtek

12.10-12.55

zbornica

PŠ Voklo: 

RAZRED

UČITELJ

DOPOLDAN

POPOLDAN

1. d

Vanja Umnik

vanja.umnik@os-sencur.si

1. četrtek

10.15 – 11.00

učilnica 1. d

1. d

Darija Orehek

darija.orehek@os-sencur.si

1. četrtek

10.15 – 11.00

učilnica 1. d

2. d

Alenka Kern

Alenka.kern@os-sencur.si

1.       četrtek

11:20 – 12:05

učilnica 2.d

3. d

Monika Čufer

monika.cufer@os-sencur.si

1. ponedeljek

12.10 – 12.55 (knjižnica)

učilnica 3.d

OPB

Vanja Klepec

vanja.klepec@os-sencur.si

1. četrtek

12.05 – 12.55 (knjižnica)

zbornica

OPB

Milena Renko

milena.renko@os-sencur.si

1.sreda

12.10 – 12.50 (knjižnica)

zbornica

PŠ Trboje: 

RAZRED

UČITELJ

DOPOLDAN

POPOLDAN

4. d

Tanja Bogataj

tanja.bogataj@os-sencur.si

1. petek  10.15 – 11.00

(knjižnica)

učilnica 4. d

5. d

Andrej Cej

andrej.cej@os-sencur.si

  1. sreda 10.15 – 11.00

(knjižnica)

učilnica 5. d

ŠPO

Petra Tomić Lesar

petra.lesar@os-sencur.si

1.sreda

10.15 – 10.00

knjižnica

TJA

Tadeja Tomlje

tadeja.tomlje@guest.arnes.si

1.sreda
12.10 – 12. 55

zbornica

Šolska svetovalna služba: 

ŠOLSKA

SVETOVALNA

SLUŽBA

 

Mateja Potočnik Poljanšek mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si

po dogovoru

K5B

Milica Jesenovec

milica.jesenovec@os-sencur.si

po dogovoru

K2B

Tadeja Primc Bratuš

tadeja.primc.bratus@os-sencur.si

po dogovoru

K3A

Maša Gril

masa.gril@os-sencur.si

po dogovoru

K1A

POMOČNIKA RAVNATELJICE

Zdravko Potočnik

zdravko.potocnik@os-sencur.si

po dogovoru

tajništvo

 

Stanka Naglič

stanka.naglic@os-sencur.si

po dogovoru

tajništvo

RAVNATELJICA

Majda Vehovec

ravnatelj@os-sencur.si

po dogovoru

tajništvo

Letno organiziramo vsaj dva roditeljska sestanka:

  • Roditeljski sestanki bodo dvakrat letno in sicer v septembru 2020 in februarju in marcu 2021.

Šola za starše: bo organizirana glede na epidemiološko situacijo.

Dostopnost