STIKI MED ŠOLO IN STARŠI:

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so praviloma prvi četrtek v mesecu ob 17. uri v Šenčurju, na podružničnih šolah pa vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo v času dopoldanskih govorilnih ur, ki bodo navedene v publikaciji in na spletni strani šole.

 

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2023/24:

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2023/24:
5. oktober, 9. november, 7. december, 4. januar, 1. februar, 7. marec, 4. april, 9. in 30. maj

Zbiralne akcije odpadnega papirja so v Šenčurju vedno na dan popoldanskih govorilnih ur od 10. ure dalje do 10. ure naslednjega dne; na podružnicah pa le 5. oktobra in 30. maja. Zbiralnik papirja v Šenčurju bo na severni strani športne dvorane.

Razredna stopnja:

Šenčur: 

 • 1.a  Kaja Kozjek 1.torek 10.15-11.00 K5A  U5A  
 • 1.a  Kaja Kozjek kaja.kozjek@os-sencur.si1.torek 10.15-11.00 K5A  U5A  
 • 1.a  Jerneja Križnar  jerneja.kriznar@os-sencur.si  1.torek 10.15-11.00   K5A  U5A  
 • 1.b  Maja Flerin maja.flerin@os-sencur.si 1. petek 10.15-11.00  K5A    U5A    
 • 1.b  Andreja Režek andreja.rezek@os-sencur.si 1.petek 10.15-11.00 K5A  U5A  
 • 1.a in 1.b Zala Vilhar zala.vilhar@os-sencur.si 1.sreda 11.20 – 12.10 K5A  K5A
 • 2. a  Melita Orehar  melita.orehar@os-sencur.si 1.sreda  10.15-11.00 K5A  U3A  
 • 2. b  Neda Tomlje neda.tomlje@os-sencur.si  1.ponedeljek 11.20 – 12.05  K5A  U6A  
 • 3. a  Marijana Benedičič  marijana.benedicic@os-sencur.si  1.torek 12.10 – 12.55 K5A  U7A   
 • 3. b Manja Primožič manja.primozic@os-sencur.si1. četrtek 12.10 – 12.55 U1A U1A
 • 3. e Vanja Klepec vanja.klepec@os-sencur.si  1. torek 11.20-12.05 K5A  U8A  
 • 4. a  Andrej Bajželj  andrej.bajzelj@os-sencur.si1. sreda 9.10 – 9.55 U10A  U10A 
 • 4. b Nataša Zajc  natasa.zajc@os-sencur.si  1.pon 9.10 – 9.55 U9A U9A  
 • 5. a Eva Česnik eva.cesnik@os-sencur.si 1. čet 12.10 – 12.55 U4B U4B
 • 5. b Mojca Gabrijel  mojca.gabrijel@os-sencur.si  1.čet  10.15 – 11.00  U3B  U3B  O
 • PB 4  Alenka Peklenik Klančnik alenka.peklenik.klancnik@os-sencur.si 1.sreda11K5A K5A
 • OPB 6  Neža Kern  neza.kern@os-sencur.si  1. torek 9.05 – 9.55 K2A  K2A
 • OPB 7 Špela Jezeršek spela.jezersek@os-sencur.si 1.petek 11.20 – 12.05 K4A K4A
 • OPB 8  Jerneja Vraber Jagodic  jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si   3. ponedeljek 11.20 – 12.05 K4B  
 • U10B  TJA  1.-3.r   Neža Kern  neza.kern@os-sencur.si  1.  torek 9.10 – 9.55  K2A  K2A
 • TJA 4., 5.r Anja Roblek Dominko anja.dominko@os-sencur.si 1.četrtek 11.20 -12.05 K2A K2A 

PŠ Olševek: 

 • 1. c  Janja Jagodic  janja.jagodic@os-sencur.si  1. četrtek 10.15–11.00 (v kabinetu)  učilnica 1.c  
 • 1. c  Veronika Svoljšak  veronika.svoljsak@os-sencur.si  1. četrtek 10.15–11.00 (v kabinetu) učilnica 1.c    
 • 2.c Katja Skalar katja.skalar@os-sencur.si  1. ponedeljek 10.15-11.00 (v kabinetu) učilnica 2.c 
 • 3. c  Nataša Martinjak  natasa.martinjak@os-sencur.si  1. torek  10.15–11.00 (v kabinetu)  učilnica 3.c 
 • 4. c  Mira Primožič  mira.primozic@os-sencur.si  1. torek 11. 25 -  12. 10   knjižnica  
 • 5. c  Maja Valant maja.valant@os-sencur.si 1. ponedeljek  10.15 -11.00   učilnica 5.c  
 • TJA,   OPB  Mateja Preložnik mateja.preloznik@os-sencur.si  1. torek 9.10 – 9.55 (v kabinetu) knjižnica  

PŠ Voklo: 

 • 1. d Alenka Kern alenka.kern@os-sencur.si  1.četrtek, zbornica9.10 – 9.55učilnica 1.d   
 • 1. d  Darija Orehek  darija.orehek@os-sencur.si  1.četrtek, zbornica   9.10 – 9.55učilnica 1.d 
 • 1.e Monika Čufer monika.cufer@os-sencur.si 1. torek 9.05 – 9.55zbornica 
 • 1.e Tonja Sajovic tonja.sajovic@os-sencur.si 1. torek 9.05 – 9.55zbornica 
 • 2. d  Vanja Umnik vanja.umnik@os-sencur.si 1.četrtek, zbornica10.15 – 11.00učilnica 2.d  
 • 3. d  Darja Višnar  darja.visnar@os-sencur.si  1. četrtek11.20-12.05zbornica  

PŠ Trboje: 

 • 4. d Tanja Bogatajtanja.bogataj@os-sencur.si1. torek  10.15-11.00 (knjižnica)učilnica 4. d
 • 5.d Helena Dolinarhelena.dolinar@os-sencur.si1. ponedeljek  9.10 – 9.55 zbornica
 • TJA Tadeja Tomlje tadeja.tomlje@os-sencur.sitorek  12.10.-12.55 zbornica

Predmetna stopnja

  PREDMET   UČITELJ   DOPOLDAN   POP.  
  SLJ  

Magda Ropret  

magda.ropret@os-sencur.si  

1.torek  8.20- 9.05  knjižnica   knjižnica  
8. c  TJA, SLJ  

Katja Golouh  

katja.golouh@os-sencur.si  

četrtek  10.15-11.00   K3B   U11A  
7. c SLJ, ZGO 

Olga Tomažič   

olga.tomazic@os-sencur.si  

ponedeljek   9.10-9.55   K3B   U8 B 
   GEO 

Maja Sirše  

maja.sirse@os-sencur.si  

ponedeljek  11.20 – 12.05   K1B   K1B 
8. d SLJ  

Maruša Robida   

marusa.robida@os-sencur.si  

torek   10.15 – 11.00   K3B   U7B  
6. a SLJ  

Ana Marija Rožman 

ana.marija.rozman@os-sencur.si  

ponedeljek   11.20–12.05   K3B   K3B  
9.c TJA  

Žana Bečić  

zana.becic@os-sencur.si  

ponedeljek  10.15-11.00  U6B   U6B  
9.b TJA   Barbara Stegnar barbara.stegnar@os-sencur.si    1.torek  10.15 – 11.00   K2B    
6.d SLO 

Kaja Nakani 

kaja.nakani@os-sencur.si 

1. ponedeljek  10:15-11:00  K1B  U5C 
8.b ZGO, DKE 

Boštjan Gradišar 

bostjan.gradisar@os-sencur.si  

torek   8.20 – 9.05   K1B 

  

K1B  

9.d LUM  

Manca Herlec  

manca.herlec@os-sencur.si

3.  

sreda 

11.20 – 12.05  K6A  

U12A  

  

8.a TJA 

Ana Satler 

ana.satler@os-sencur.si 

 1. čet.   8.20- 9.05   K2B   U12B  
  MAT, TIT  

Maja Naglič   

maja.naglic@os-sencur.si  

3. četrtek  9.10-9.55  K6B   K6B  
  MAT, TIT  

Špela Jenko  

spela.jenko@os-sencur.si  

3. četrtek  11.20 – 12.05   K6A   K6A  
  MAT, TIT  

Jana Šturm  

jana.sturm@os-sencur.si  

3. sreda  10.15 – 11.00   K6A   K6A 
9.a

KEM,  

POK  

Jerneja Vraber Jagodic jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si   3. ponedeljek  11.20 – 12.05   K4B   U10B  
  MAT, FIZ   Andreja Jagodic andreja.jagodic@os-sencur.si   3. torek   11.20- 12.05  K4B   U13B  
7.d MAT   Tanja Šalamon Rodič tanja.salamon.rodic@os-sencur.si    3. torek  9.10 – 9.55   K6B   U11B  
  NAR, GOS 

Ana Vidmar

ana.vidmar@os-sencur.si 

1.četrtek  12:10 – 12:55  K4B  K4B 
  NAR  Mojca Kešanski Benedik mojca.kesanski.benedik@os-sencur.si  1.pon  10:15-11:00  K4B  U9A 
7.b

GUM  

  

Dane Selan  

dane.selan@os-sencur.si  

1. pon.   10.15-11.00  K2C    
  NAR, BIO  

Lucija Lah  

lucija.lah@os-sencur.si  

1.tor.  9.10 – 9.55 

K4B  

  

  U1C  

7.a

 

MAT, FIZ 

Ana Petek Rahmatullin 

ana.petek@os-sencur.si 

3. torek  10.15 – 11.00  K4B  U13A 
  ŠPO  

Katja Ogorevc Ahačič  

katja.ogorevc.ahacic@os-sencur.si  

1. sre.   10.15-11.00   KŠPO  
6. b ŠPO  

Primož Černilec  

primoz.cernilec@os-sencur.si  

1.čet  10.15-11.00  KŠPO  
  ŠPO  

Rok Polajnar  

rok.polajnar@os-sencur.si  

1.čet.  9.10– 9.55  KŠPO  
  ŠPO  

Štefka Svetelj   

stefka.svetelj@os-sencur.si  

po dogovoru   po dogovoru   Tajništvo 
  ŠPO  

Petra Tomić Lesar  

petra.lesar@os-sencur.si  

1.tor   11.20-12.05   KŠPO  
  ŠPO 

Klavdija Jošt 

klavdija.jost@os-sencur.si 

1.pet  10.15-11.00  KŠPO 
  RAČ  

Janja Gorjanc   

janja.gorjanc@os-sencur.si  

1. pon.   8.20 – 9.05   K6B  
  NEM 3  

Ksenija Čebašek  

ksenija.cebasek@os-sencur.si  

1. pon.   9.10 – 9.55   Knjižnica 
  ŠPA 

Ingrid Škofic 

ingrid.skofic@gmail.com 

1. sreda  12.10 – 13.00  zbornica 
  NIP, NI2, NI3 

Zdravko Potočnik;

zdravko.potocnik@os-sencur.si 

po dogovoru   po dogovoru  kabinet 
 

TIT  

MAT 

Anja Lesjak 

anja.lesjak@os-sencur.si 

1.četrtek  10:15-11:00  K6A 
  ZGO, GEO  rok.kern@os-sencur.si  torek  10.15 – 11.00  K1B 

 

POMOČNIKA RAVNATELJICE 

Zdravko Potočnik  

zdravko.potocnik@os-sencur.si 

po dogovoru  tajništvo 
 

Štefka Svetelj

stefka.svetelj@os-sencur.si

po dogovoru  tajništvo 
RAVNATELJICA 

Stanka Naglič

ravnatelj@os-sencur.si 

po dogovoru  tajništvo 
Šolska svetovalna služba

Mateja Potočnik Poljanšek 

mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si 

po dogovoru  K5B 

Urša Tomažič

ursa.tomazic@os-sencur.si

po dogovoru  U2A 

Tadeja Primc Bratuš  

tadeja.primc.bratus@os-sencur.si 

po dogovoru  K3A 

Maša Gril  

masa.gril@os-sencur.si 

po dogovoru  K1A 

Letno organiziramo vsaj dva roditeljska sestanka:

 • Roditeljski sestanki bodo dvakrat letno in sicer v septembru 2023 in februarju in marcu 2024.

Šola za starše, četrtek, 23. 11. 2023:

Doroteja Lešnik Mugnaioni: Reševanje konfliktov in nenasilna komunikacija

(Visited 2.539 times, 1 visits today)
Dostopnost