ŠOLA V NARAVI, TABORI:

 

Izbirne dejavnosti za nadarjene in radovedne  učence:

Stroški prevoza so odvisni od števila prijavljenih. Pri vseh taborih za nadarjene in radovedne se nam pridružijo učenci iz OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem oz. učenci iz OŠ Orehek. Dejavnosti bodo izvedene, če bo prijavljenih dovolj učencev (kriterij število spremljevalcev in stroški).

Plavanje

Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi plačilo bazena in prevoz učencev.

 

 

Dostopnost