TEKMOVANJA:

Poročilo o dosežkih učencev v šolskem letu 2019/20:

Področje Naziv Bronasto Srebrno Zlato
biologija Proteusovo priznanje 13 2 /
logika Priznanje iz logike 29 1

2

 

fizika Stefanovo priznanje 9 / (ni bilo izvedeno področno, niti državno) /

angleščina 

(9. r)

10 2 državno ni bilo izvedeno
robotika 5 / /

tehnika,

Sketchup

/ / /
astronomija Dominkovo priznanje 6 4

1

 

zgodovina Priznanje iz znanja zgodovine 7 3 /
kemija Preglovo priznanje 11 2

2

 

geografija Geografija 13 1

angleščina

(angleška bralna značka)

 

6.r

 

7. r

tekmovanje ni bilo izvedeno

angleščina

(angleška bralna značka)

8. r tekmovanje ni bilo izvedeno

angleščina

(angleška bralna značka)

9.r tekmovanje ni bilo izvedeno
računalništvo Mladi bober 52
logika Logična pošast

Šolsko:

-srebrno: 22

-bronasto: 9

12 srebrnih priznanj (državno) /
Nemščina (nemška bralna značka značka) Buecherwurm 9
Angleščina 8. r Tekmovanje iz angleškega jezika

šolsko

4

državno

 

 

Angleška bralna značka 
Razred Št. tekmovalcev Priznanje za sodelovanje Srebrno Zlato
3.  37 35 / /
4. 31 24 / /
5. 23 20 / /
6., 7., 8., 9. 34 12 7 15

 

Vegovo priznanje
Razred Št. tekmo. Bronasto Držav. tekm. Srebrno   Zlato
1. 33 11
2.

2.a – 6

2.b – 6

2.c – 7

2.e -10

2.d – 7

2.a – 3

2.b – 2

2.c – 3

2.e – 5

2.d – 4

3.

3. d = 9

3. b = 5

3. a = 9

3. c = 8

3. d = 5

3. b = 2

3.a = 7

3. c = 2

4.-9. r NI BILO IZVEDENO NI BILO IZVEDENO

 

Cankarjevo priznanje NI BILO IZVEDENO (1.-3.)
Razred Št. tekmo. Bronasto Podr. tekm.   Srebrno   Držav. tekm.
1. /
2. /
3.      /
4.

 

18

8
5. 18 8
6. 12 4
7. 10 3
8. 11 4 3 2 /
9. 15 5 3 1 /

 

Vesela šola PIL-a   

4 – 9. r  OŠ Šenčur 

 

4. – 5.r PŠ Olševek

 

4. – 5. r PŠ Trboje

4 bronasta priznanja

Uradnega državnega tekmovanja NI BILO.

 

3 bronasta priznanja

Uradnega državnega tekmovanja ni bilo!

 

2 bronasti priznanji

Promet /
Tekmovanje iz angleščine, 7. razred /
Turizmu pomaga lastna glava 5 zlatih priznanj
Kresnička

1. r:  18 tekmovalcev, 6 bronastih priznanj

 

3.r : 35 tekmovalcev, 14 bronastih  priznanj

 

4.r.: 18 tekmovalcev, 6 bronastih  priznanj

 

5.r.: 22 tekmovalcev, 9 bronastih  priznanj

Dostopnost