NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Spoštovani starši, drage učenke in učenci 3., 4. in 5. razreda.

V spodnjih dokumentih najdete vse potrebne informacije glede izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Neobvezne izbirne predmete lahko izbirate učenci, ki boste v naslednjem šolskem letu 2023/2024 obiskovali 4., 5. in 6. razred.

Pred odločitvijo ste vabljeni, da preberete opise posameznih predmetov, ki so v priponki Publikacija.

Izbira je prostovoljna, učenci se lahko odločite, da neobveznih izbirnih predmetov ne boste obiskovali. Če se za njih odločite, postanejo obvezni.

Prijave bodo potekale preko eAsistenta, od 18. 4. 2023 do 5. 5. 2023.

Publikacija NIP 23-24

NAVODILA ZA STARŠE 23-24

Prijavo oddajte preko eAsistenta. V primeru, da imate težave, pa izpolnite spodnjo prijavnico in jo oddajte razredniku ali šolski svetovalni službi:

Prijavnica 4. razred NIP

Prijavnica 5. razred NIP

Prijavnica 6. razred NIP

(Visited 507 times, 1 visits today)
Dostopnost